Main menu

Klik hier voor het worddocument van de privacyverklaring.

Dit is de privacyverklaring van TC Baarle, gevestigd te Baarle-Nassau, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40258043, hierna te noemen: ‘de Vereniging’.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Het uitvoeren van de lidmaat-schapsover-eenkomst

Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres

Uitvoering van de overeen-komst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst.

NVT

Administratie

Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankgegevens
Betaalgegevens

Uitvoering van de overeen-komst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna in de financiële administratie voor 7 jaar.

Boekhouder
Accountant
Belasting-
dienst

Het verrichten en versturen van aankopen

Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres

(Kleding)maat

Bankgegevens

Betaalgegevens

Uitvoering van de overeen-komst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Producent
Vervoerder

Versturen digitale berichten, waaronder de Nieuwsbrief

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Uitvoering van de overeen-

komst

Zolang als men aangemeld is.

NVT

Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Toestemming

Zolang als men is aangemeld.

Sponsoren

Andere

Verenigingen

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.


NVT

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy-beleid hanteren. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke:            Jos de Kloe
E-mail:                              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoonnummer:              06 11782676

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via het meldloket: http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Natuurlijk graag in overleg met het bestuur van TC Baarle.