Main menu

Beste leden, er is weer voldoende nieuws onder de zon om jullie te informeren over een aantal zaken.

Stand van zaken aanleg hockeyveld HC Baarle

Afgelopen vrijdag hebben we een mail ontvangen van de gemeente. Hierin informeert de gemeente ons dat het college op basis van de inventarisatie van de verschillende locaties en de gevoerde gesprekken heeft besloten om de raad voor te stellen in te stemmen met de locatie van de tennisbanen 1 en 2 als voorkeurslocatie voor de realisatie van een hockeyveld voor HC Baarle.

Het college acht, ondanks de ruimtelijke procedure, de locatie van TC Baarle (tennisbanen 1 en 2) het meest kansrijk voor de korte termijn.

Het college gaat aan de gemeenteraad vragen in te stemmen met de voorkeurslocatie en een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en uitwerking van de aanleg van een hockeyveld. Op 2 mei bespreekt de commissie Mens en Maatschappij dit voorstel en op 15 mei neemt de gemeenteraad een besluit. Beide vergadering zijn in het gemeentehuis van Baarle-Nassau, aanvangstijd 19:30, en openbaar toegankelijk.

Zo als het er nu uit ziet zal het hockeyveld dit kalenderjaar nog niet gerealiseerd zijn, wel wordt er op korte termijn gestart met de voorbereidende werkzaamheden.

Op 23, 24 en 25 april staan onderzoeken gepland, niet alleen op en rond ons tennispark maar ook op de velden van voetbalvereniging Gloria UC. Het gaat om een archeologisch- en een milieuonderzoek.

Zodra er weer nieuwe ontwikkelingen zijn houden we jullie op de hoogte.

Inkopen via de Jumbo.

We hebben besloten om voortaan alle inkopen, die we voorheen via Bidfood inkochten, af te gaan nemen bij de Jumbo. Jumbo was al een sponsor voor alle toernooien die binnen de vereniging georganiseerd worden. Nu willen we ook alle andere boodschappen die gedurende het jaar ingekocht worden daar af gaan nemen. Er is een goed gesprek geweest met Bart de Bresser waarin besproken is wat we voor elkaar kunnen betekenen m.b.t. allerlei boodschappen. Er is nu een regeling waarbij gebruik gemaakt gaat worden van twee pasjes. Een pasje speciaal bedoeld voor afname van boodschappen tijdens toernooien een pasje waar alle overige boodschappen mee ingekocht gaan worden. Iedereen die een toernooi organiseert krijgt tijdig instructies over het gebruik van het pasje dat door Jumbo ter beschikking is gesteld.

Op deze manier hopen we gericht alle inkopen aan te kunnen schaffen, geen voorraden meer, zeker geen voorraden waarvan uiteindelijk artikelen weggegooid moeten worden vanwege de houdbaarheidsdatum.

Algemene zaken

We zijn nog steeds op zoek naar iemand die de algemene zaken wil behartigen. Bij voorkeur iemand die ook deel wil nemen als bestuurslid in het bestuur van TC Baarle.

Bij de taken voor deze functie denken we aan allerlei zaken die te maken hebben met ons tennispark en accommodatie. Voorbeelden hiervoor zijn o.a. contact met de gemeente betreffende het aan te leggen hockeyveld op ons park, contact met de gemeente m.b.t. het groot onderhoud van onze tennisbanen en de mogelijke renovatie van de toplaag in de toekomst. Contact met bedrijven t.b.v het algemeen onderhoud van de accommodatie. Contactpersoon tijdens de klusdagen die een paar keer per jaar op het park georganiseerd worden. Overleg met onze ‘boppers’, en andere vrijwilligers die onderhoudswerkzaamheden aan het park verrichten. Zo zijn er legio zaken die geregeld moeten worden t.b.v. ons tennispark en het zou heel fijn zijn als er iemand deze taken op zich zou willen nemen. Heb je interesse om deze zaken op te pakken neem dan contact op met een van de bestuursleden.

Tribunezitten

Binnenkort worden de planken van een aantal ‘tribunezitten’ vervangen. Er is besloten om de planken van de ‘tribunezitten’ bij baan 3, 4 en 5 te vervangen. Er is gekozen voor planken van Bangkirai omdat deze duurzaam en onderhoudsarm zijn. De ‘tribunezitten’ waarvan de planken nog redelijk er uit zien worden geplaatst bij de banen 1 en 2, 4 stuks. De planken van de andere 6 ‘tribunezitten’ worden op korte termijn vervangen. Uiteraard zou het fijn zijn als er enkele leden zijn die hieraan mee willen helpen om dit te realiseren. Mocht je zin en tijd hebben een handje te helpen dan graag contact opnemen met Geert-Jan van der Veeken.