Main menu
Tennisbal en racket

Hoofdsponsor TC Baarle

 

Beste leden,

Zoals al besproken tijdens de ALV is besloten om de contributie voortaan via het programma van de KNLTB te gaan doen. Dit scheelt voor de penningmeester veel werk, zeker voor wat betreft controles en overzichten. Van belang is dan wel natuurlijk dat alle gegevens van de leden goed zijn ingevuld. Daar is de afgelopen weken hard aan gewerkt.

Eind juni 2020 wordt de contributie voor 2020 geïncasseerd. Dit gebeurt dit jaar voor het eerst via de KNLTB, Club Light. Hoe gaat een en ander in zijn werk voor TC Baarle. Hieronder een korte beschrijving hoe een en ander in zijn werk gaat.

Later deze maand ontvangen al onze leden een email met daarin als bijlage een factuur voor de contributie over 2020. Bij de leden die een machtiging hebben gegeven voor een automatische incasso wordt daarbij vermeld dat de contributie binnen een paar dagen wordt geïncasseerd. Op de factuur staan de gegevens en bij twijfel kan men dan nog een vraag stellen aan de penningmeester. Ook als er bijvoorbeeld een verkeerd adres staat op de factuur staat vermeld dit dan graag melden. Bij de leden die geen machtiging hebben afgegeven wordt gevraagd of ze de bijgaande factuur willen overmaken op de rekening van TC Baarle. Bij deze leden wordt de contributie verhoogd met een bedrag van Euro 5,00 aan administratie kosten.

Als de geïnde contributie op onze rekening is bijgeschreven, kan de penningmeester een lijst bij de bank downloaden. Deze moet dan weer geüpload worden naar de KNLTB toe. Zij kunnen dan aan de hand van deze lijst afvinken welke leden er betaald hebben. Er kan dan een aanmaning mail gestuurd worden of de penningmeester neemt met het betreffende lid contact op met de vraag wat de reden is dat er nog niet betaald is.

Contributie via KNLTB Club – Light