Main menu
Tennisbal en racket

Hoofdsponsor TC Baarle

 

MAANDAG 30 MAART OM 20.00 UUR

Locatie: kantine TC Baarle

Zoals afgeproken op de ALV van 17 februari 2020 wordt er op maandag 30 maart 2020 een (gedeeltelijke) ALV ingelast. Alle leden van TC Baarle zijn hierbij uitgenodigd.

AGENDA (VERLENGDE) ALV TC BAARLE:

  1. 1.FINANCIËN / BEGROTING
  • Toelichting en bespreking financiële stukken
  • Verslag Kascontrolecommissie
  • Benoeming Kascontrolecommissie
  • Décharge bestuur en penningmeester

Bestuur TC Baarle