Main menu
Tennisbal en racket

Hoofdsponsor TC Baarle

 

Nieuwsbrief van het bestuur

-          ‘Commissie van wijze mensen’

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering is een commissie samengesteld die tijdens de vergadering o.a. de opdracht had meegekregen om te kijken welke maatregelen genomen kunnen worden om de oplopende kosten van ons tennispark en clubhuis binnen de perken te houden.

Zo zijn er al een aantal maatregelen genomen die jullie misschien al zijn opgevallen. Zo is er bij een aantal koelingen en/of vriezers de stekker uit het stopcontact getrokken, de koeling voor Aquarius is zelfs retour naar de brouwer.

De grote vriezer is ook uitgeschakeld en als vervanging is in de berging een vriezer geplaatst die zeker gedurende het najaar en de winter diens kan doen.

Ook t.b.v. de aansturing van de verwarming zijn er al concrete plannen gemaakt en die worden verder nog uitgewerkt.

Daar waar mogelijk wordt de huidige verlichting in en rondom het clubhuis vervangen door ledverlichting. Ook over aanpassing van de baanverlichting zijn we in gesprek, gesprekken hierover worden gevoerd met de gemeente.

Uiteraard staan we open voor nieuwe ideeën dus schroom je niet om ze met ons te delen.

-          Stand van zaken HC Baarle

Op dinsdag 2 oktober hebben we met het bestuur wederom overleg gehad met onze nieuwe wethouder Nico Sommen en een ambtenaar van Beleid en Uitvoering Sociaal Domein. Tijdens dit overleg zijn de laatste ontwikkelingen m.b.t. de realisatie van een hockeyveld op baan 1 en 2 besproken. Er is tot op heden nog steeds geen definitief besluit genomen over het aan te leggen hockeyveld. Indien er meer duidelijkheid is gaan we dit uiteraard met jullie communiceren.

Daarnaast is het huidige gebruik van HC Baarle van onze tennisbanen met de daaraan verbonden vergoeding voor het gebruik besproken, op verzoek van de gemeente is dit tijdens het overleg ter sprake gekomen. Het gesprek wat hierover gevoerd is stemt ons in ieder geval tot tevredenheid.

-          Najaar competitie KNLTB

Deze competitie is al weer halverwege, afgelopen vrijdag hebben de teams hun vierde wedstrijd gespeeld. Het is fijn dat dit jaar de deelnemende teams op dezelfde momenten hun thuis en uitwedstrijden spelen waardoor de sfeer er tijdens de thuiswedstrijden er goed inzit. De resultaten zijn wisselend maar van één team hebben we al nadrukkelijk gehoord dat ze op koers liggen met hun kampioensinspiraties. We wensen alle teams, ook ons ‘seniorenteam’ die hun wedstrijden regionaal op de vrijdag middag spelen, nog veel leuke en sportieve wedstrijden en gezellige middagen en/of avonden toe.

-          Ook voor onze nieuwe leden hebben we uiteraard aandacht, binnenkort willen we deze, zowel de jeugdleden als de seniorleden, uitnodigen voor een gezellige ochtend/middag. Meer hierover volgt.

-          KNLTB app

Over deze app hebben we van enkele leden al vragen gekregen. We zijn nog aan het bekijken hoe we hiermee om moeten gaan. De KNLTB vraagt voor het gebruik van de app een maandelijkse vergoeding van de club. Er wordt nu gekeken of er alternatieven zijn om o.a. de laatste competitiestanden snel te kunnen bekijken op je mobiele telefoon. Verder informatie hierover volgt zo snel mogelijk.

Mede op verzoek van onze leden willen we willen jullie via deze weg op de hoogte over allerlei ontwikkelingen binnen onze mooie vereniging.